Struktur Kepengurusan JQH eL-Fasya Fakultas Syariah 2014-2015

STRUKTUR KEPENGURUSAN 
Jam'iyyatul Qurra' wal Huffadz eL-Fasya 
Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang
Masa Khidmat: 2014-2015

PENGURUS HARIAN
Ketua Umum : Muhammad Syukron Makmun
Ketua 1         : Ragil Catur Nugroho
Ketua 2         : Zuhrul Anam
Sekretaris 1   : Rizki Nur Chamami
Sekretaris 2   : Lasif
Bendahara 1  : Fatiyatuzziyan
Bendahara 2  : Anita

DEPARTEMEN
Pengkaderan                : Romadhotun Ni'mah
Wa. Pengkaderan         : Hasib Burhanuddin
Rumah Tangga             : Fahruddin
Wa. Rumah Tangga      : Fahim
Pengabdian Masyarakat: Tsalis Jalaluddin
Wa. Peng. Masy.          : Anisatul Maghfiroh
Hubungan Masyarakat   : 
Wa. Humas                  : 

KOORDINATOR DIVISI
Rebana         : Asyl Choirul Umam
Wa. Rebana  : Ehsan Hidayat
Tahfidz         : Nuzulia Febri
Wa. Tahfidz  : 
Tilawah         : Muhammad Ulil Abshor
Wa. Tilawah  : Irfa' Amalia
Tafsir-BK       : Nely
Wa. Tafsir-BK: 
Kaligrafi         : Halimah
Wa. Kaligrafi  : Dewi

Posting Komentar

0 Komentar