Slide Show

 • Bersama Cak Fandy Irawan Sukarol Munsyid
 • Talkshow Lebih Dekan dengan JQH
 • Bersama Kyai Bisri Musthofa pada acara Semarak Miladiyyah UKM JQH tahun 2013
 • Kunjungan UKM JQH El-Mafa IPMAFA Pati
 • Dalam acara UIN Walisongo Mengaji, Semarak Miladiyyah JQH eL-Fasya ke-23 2017
 • Pengurus 2020
 • Pemilihan Ketua periode 2020
 • Musabaqah Tilawatil Qur'an Virtual Tingkat Nasional
 • Musabaqah Hifdzil Qur'an Virtual Tingkat Nasional
 • Bertepatan dengan PHBI Bulan Maulid 2017
 • Bersama Habib Rizal Semarang
 • Tampil di acara FEBI FAIR 2018
 • Tampil Mengisi Penutupan Acara FSI HIQMA UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta2018
 • Penampilan Salah Satu Peserta Lomba Rebana dalam Acara GFI JQH
 • Bersama Gus Mus Dari Rembang
 • Di Taman Miniatur Surga Bandungan

MARS JQH

Tim Paduan Suara UKM JQH menyanyikan Mars JQH
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Hayya… Ikhwnana ahlal qur’ani - Hayya… Ihkwanana ahlal furqani
Hayya… Ikhwnana ahlal qur’ani - Hayya… Ihkwanana ahlal furqani
I'lamu wanhadu wasbiqu wadkhulu Fi tahsini qira’atil qurani
I'lamu wanhadu wasbiqu wadkhulu Fi tahsini qira’atil qurani

Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Ya Rabbana...
Ya Rabbana atmim lana - Ya Rabbana wafiq lana - Ya Rabbana wakhtim lana
Ya Rabbana...
Ya Rabbana atmim lana - Ya Rabbana wafiq lana - Ya Rabbana wakhtim lana
Wahdina fi sabilil qowim...
Wahdina fi sabilil qowim...

Posting Komentar

0 Komentar