MARS JQH

Tim Paduan Suara UKM JQH menyanyikan Mars JQH
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Hayya… Ikhwnana ahlal qur’ani - Hayya… Ihkwanana ahlal furqani
Hayya… Ikhwnana ahlal qur’ani - Hayya… Ihkwanana ahlal furqani
I'lamu wanhadu wasbiqu wadkhulu Fi tahsini qira’atil qurani
I'lamu wanhadu wasbiqu wadkhulu Fi tahsini qira’atil qurani

Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Jam’iyyatuna jam’iyyatul qurra’i - Jam’iyyatuna jam’iyyatul huffazhi
Li tarbiyyati abna’iz zamani - ‘An zhulmati jahlil insani
Li thalabi ridlar rahmani - Li thalabi ridlar rahmani

Ya Rabbana...
Ya Rabbana atmim lana - Ya Rabbana wafiq lana - Ya Rabbana wakhtim lana
Ya Rabbana...
Ya Rabbana atmim lana - Ya Rabbana wafiq lana - Ya Rabbana wakhtim lana
Wahdina fi sabilil qowim...
Wahdina fi sabilil qowim...

Posting Komentar

0 Komentar