Slide Show

 • Bersama Cak Fandy Irawan Sukarol Munsyid
 • Talkshow Lebih Dekan dengan JQH
 • Bersama Kyai Bisri Musthofa pada acara Semarak Miladiyyah UKM JQH tahun 2013
 • Kunjungan UKM JQH El-Mafa IPMAFA Pati
 • Dalam acara UIN Walisongo Mengaji, Semarak Miladiyyah JQH eL-Fasya ke-23 2017
 • Pengurus 2020
 • Pemilihan Ketua periode 2020
 • Musabaqah Tilawatil Qur'an Virtual Tingkat Nasional
 • Musabaqah Hifdzil Qur'an Virtual Tingkat Nasional
 • Bertepatan dengan PHBI Bulan Maulid 2017
 • Bersama Habib Rizal Semarang
 • Tampil di acara FEBI FAIR 2018
 • Tampil Mengisi Penutupan Acara FSI HIQMA UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta2018
 • Penampilan Salah Satu Peserta Lomba Rebana dalam Acara GFI JQH
 • Bersama Gus Mus Dari Rembang
 • Di Taman Miniatur Surga Bandungan

Susunan Kepengurusan UKM JQH eL-Fasya 2015-2016

UKM JQH eL-Fasya 2015-2016
SUSUNAN KEPENGURUSAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA JAM’IYYATUL QURRA’ WAL HUFFADZ eL-Fasya
(UKM JQH eL-Fasya)
FAKULTAS SYARI’AH UIN WALISONGO SEMARANG
MASA KHIDMAH 2015-2016 

Pelindung
Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M. Ag
( pgs. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang)

Pembina
1. DR. KH. Ali Imron Hasan, M. Ag
2. DR. KH. Mohamad Arja Imroni, M. Ag

Staf Ahli
1. M. Syukron Makmun                    (122111013)
2. Ragil Catur Nugraha                     (122111113)
3. Zuhrul Anam                                 (122111136)
4. Asyl Choerul Umam                     (122111037)
5. Rizki Nurchamami                        (122311099)
 
Ketua 
Ehsan Hidayat                                  (132611048)
Wakil Ketua 
Ahmad Roghibudin                          (132111113)
Sekretaris
 M. Arif Mulyadi Nasir                      (132111025)
Miftahul Janah                                  (132111022)
Bendahara
Rahma Izzati Khoirina                      (132111108)
M. Farid Azmi                                  (132611063)

Divisi Rebana 
Muhammad Hasib Burhanuddin      (132611024) 
Wahab Fathoni                                (1402016021)
Divisi Tilawah 
Irfa’ Amalia                                      ( 132111123)
Abdul Hafiz                                      (1402046096)
Divisi Kaligrafi 
Maulin N                                           (1402036081)
I’anatus Sholihah                              (1402026104) 
Divisi Bahasa Arab
Ahmad Dika Kurniawan                   (132111137)
Dian Rona Abdana                           (132111104) 
Divisi Tafsir Dan Bahtsul Kutub
Abdul Rohman                                 (132111038)
Ali Muchsin Alchafidh                     (1402016074)
Divisi Tahfidz 
Kholid Irfani                                     (132311072)
Miftahul Umam                                (1402036100)

Seksi Pengkaderan 
M. Rifqi Hasan                                 (132611006)
Muhammad Haidar Ismat                 (1402016048)
Seksi Rumah Tangga
M. Farih Alhusna                              (132611055) 
Khaerun Nadhifan                            (1402026105)
Seksi Pengabdian Masyarakat
Saat Abinajih ABB                           (132111145)
Puput wahyuningtias                       (1402026107)
Seksi Humas
Ahmad Fawaid A                             (132611001)
Ubaidillah Asruri                              (1402016026)

Posting Komentar

0 Komentar